JULEUTSTILLING 2023


2 - 17. desember

Kari Aasen/Kiyoshi Yamamoto  "Samtale" II


Åpning: lørdag 2. desember kl. 14

av Trine Vangen, leder Bømlo kunstlag


"Samtale" II (Hvis jeg var deg)
Utstilling Galleri Langegården desember 2023
Kari Aasen/Kiyoshi Yamamoto
De to kunstnerne Kari Aasen og Kiyoshi Yamamoto ønsker å ufordre hverandre gjennom dialog og samtaler i møte med hverandres kunst.
For å oppnå dette ønsker de å være i nær dialog gjennom hele prosessen fra produksjon av kunst til presentasjon og formidling til publikum samt å tydeliggjøre dette ved verkenes plassering i utstillingsrommet.
Hvilke relasjon er det så mellom selve arbeidene? Kiyoshi Yamamoto arbeider i prinsippet multimedialt, men med særlig vekt på tekstil, mens Kari Aasens felt er den leirebaserte kunsten. Farger er en av fellesnevnerne og da særlig i de arbeidene som gjentas i serier, der har de to kunstnerne et felles møtepunkt. De arbeider konkret med intervensjoner – leire og tekstil forent i en rekke verk med inntrykk som forener ulik geografisk tilhørighet, teknikk og tematikk.
Yamamoto og Aasen jobber tett sammen som kunstnere og ateliernaboer. De ser hva kunstfeltet holder på med og henter inspirasjon både derfra og fra hverandre. De har hatt gleden av å lage skisser og leke seg med hverandres verk. Begge er energiske i uttrykket og legger mye arbeid i verkene. Utprøving er spennende og inspirerende. De låner fra hverandre, både ferdige og uferdige verk og spiller ball videre med hverandres uttrykk.
Deres felles tanke og idé er å stille ut arbeider som kommuniserer med hverandre både i forhold til farge, format og tekstur. Alle deres verk er håndarbeidet og får dermed en taktil, nær og unik karakter. Dette gjelder såvel Kari Aasens keramiske objekter som Kiyoshi Yamamotos tekstile verk.
Deres første utstilling sammen var i Bømlo Kunstlags regi sommeren 2023. Kunstlaget der leverer framfor alt god kvalitet og med Trine Vangen som leder, har hun arbeidet systematisk med å løfte Kunstlaget til det det er i dag. Da forespørsel om utstillingsplass kom ut var kunstnerne ikke et øyeblikk i tvil.
Dette ble den første Samtalen og et viktig møtepunkt.
Kunstnerne ønsker å utvikle samarbeidet videre i ny kontekst. De ønsker å skape rom for videreutvikling og nye Samtaler.
Samtale ll er deres andre prosjekt. Det blir utstilling etter invitasjon til Galleri Langegården i desember 2023.
Bjørn Inge Follevaag
Kurator
*Jokke & Valentinerne - Hvis jeg var deg